Raisio on nyt terveelliseen ruokaan keskittyvä bränditalo

Raisiolle vuosi 2018 oli voimakkaan uudistumisen ja rakentamisen jakso. Tavoitteemme on olla innovatiivinen ja yhä kansainvälisempi bränditalo. Vuonna 2018 Raision liikevaihto oli 228,2 M€ ja vertailukelpoinen liiketulos 25,6 M€*. 

* Jatkuvat toiminnot, vertailukelpoiset luvut

Selkeä

fokus

Uusi

strategia

Osinkoesitys

0,16 €/osake

Liiketulos*

11,2 %

Tavoitteena vastuullisuuden edelläkävijyys

Terveellinen, vastuullisesti tuotettu ruoka on Raision ydinliiketoimintaa. Vuosien 2016 - 2018 vastuullisuusohjelman tärkeimmät tavoitteet saavutettiin. Kasvumme vastuullisuuden edelläkävijäksi jatkuu ja uusi Hyvän ruuan ohjelma vuosille 2019 - 2023 asettaa kunnianhimoiset tavoitteet vastuullisuustyölle.

CO2e
-päästöt 

-
75 % 

69 % 
elintarvikkeistamme terveellisiä

 

90 % 
raaka-aineista kasvipohjaisia

Baltic Blend
Itämeren hyväksi