Hyppää sisältöön

Raision uudet arvot ohjaavat kohti tavoitekulttuuria

Rakennamme yhdessä uutta raisiolaisuutta: vuonna 2018 määritelty Raision tarkoitus asettaa meille selkeän suunnan. Raision uudet arvot – rohkeus, reiluus ja innostus – ohjaavat meitä kohti tavoitekulttuuriamme ja toimivat meille arjen pelisääntöinä, joihin voimme peilata valintojamme: toimimmeko rohkeasti, reilusti ja innostavasti? Arvojen mukainen toiminta on edellytys tarkoituksemme ja strategiamme toteuttamiselle.

Arvot luovat pohjan kaikelle tekemisellemme ja ohjaavat päätöksentekoa. Arvotyöskentelyyn osallistui koko Raision henkilöstö. Henkilöstön arvotyöpajoissa keskusteltiin johdon työstämistä luonnoksista ja henkilöstö kiteytti omat tärkeänä pitämänsä arvoehdotukset. 

Työpajoista saadun palautteen pohjalta luonnosteltiin Raision arvot, joissa näkyy koko henkilöstön tahtotila. Raision arvoiksi valittiin rohkeus, reiluus ja innostus. 

Johtamisen periaatteet tukevat arvojen toteutumista

Arvojen pohjalta määriteltiin johtamisen periaatteet tukemaan arvojenmukaista toimintaa käytännössä. Raision johtamisen periaatteet ovat uudistaja, sillanrakentaja, esimerkillinen, suunnannäyttäjä ja onnistumisen mahdollistaja.  

Johtamisen periaatteet linjaavat raisiolaisen johtamisen toimintatapoja. Esimiehille järjestetään johtamisen periaatteista koulutusta. 

Koko henkilöstö on sitoutunut arvojen mukaiseen toimintaan. Arvojen toteutumista arvioidaan vuosittain muun muassa tavoite- ja kehityskeskusteluissa sekä henkilöstötutkimuksissa. 

Raision arvot

Rohkeus

Meillä on kunnianhimoiset tavoitteet ja uskallamme edetä rohkeasti niitä kohti. Haluamme onnistua yhdessä ja kannustamme toisiamme. Tiivis yhteistyö mahdollistaa paremmat tulokset. Uskallamme tarttua tilaisuuksiin, tehdä rohkeita päätöksiä ja oppia kokemuksen kautta. Meillä on vahva ”kyllä hoituu” -asenne. 

Reiluus

Toimimme oikeudenmukaisesti ja rehellisesti. Vahvistamme luottamusta avoimella ja johdonmukaisella toiminnalla. Pidämme sen mitä lupaamme. Uskallamme tarttua myös vaikeisiin asioihin ja palaute vie meitä eteenpäin. Arvostamme toisiamme ja toistemme työtä.

Innostus

Meillä on halu onnistua. Innostumme mahdollisuuksien ja haasteiden edessä. Hyvä työilmapiiri perustuu arvostukseen ja inhimillisyyteen. Hyvä johtaminen,  osallistaminen ja sitoutuminen innostavat parempiin suorituksiin. Iloitsemme onnistumisista ja kiitämme hyvin tehdystä työstä.