Hyppää sisältöön

Raision henkilöstö 2018

Raision pitkän ajan strateginen tavoite on olla houkutteleva työnantaja. Vuonna 2018 loimme pohjaa yhtiön tulevaisuuden menestykselle muun muassa tarkoituksen ja arvojen määrittelyllä sekä uuden strategian ja vastuullisuusohjelman laatimisella.

Keskeistä 2018

  • Raisio-konsernin palveluksessa työskenteli vuoden 2018 lopussa 319 henkilöä. Henkilöstömäärä pieneni vuoden 2017 lopusta naudanrehuliiketoiminnan myynnin myötä. 
  • Raision yleisten toimintaperiaatteiden (Code of Conduct) verkkokoulutuksen oli suorittanut 79 prosenttia henkilöstöstä. 

Raisio-konsernin jatkuvien toimintojen palveluksessa työskenteli vuoden 2018 lopussa 319 (399, vertailuluku sisältää lopetettuna toimintona käsiteltävän myydyn naudanrehuliiketoiminnan) henkilöä. Terveelliset elintarvikkeet -yksikössä työskenteli vuoden lopussa 251 (248) henkilöä, Raisioaquassa 20 (17) ja palvelufunktioissa 48 (61) henkilöä. Vuoden 2018 lopussa henkilöstöstä 22 (19) prosenttia työskenteli Raision ulkomaan yksiköissä. Raision palkat ja palkkiot jatkuvien toimintojen osalta vuonna 2018 olivat 23,1 (24,0) miljoonaa euroa henkilösivukuluineen. Toimitusjohtajan palkan ja jatkuvien toimintojen henkilöstön keskiarvopalkan suhde oli 8:1. Raision naudanrehuliiketoiminnan myynnin myötä 70 henkilöä siirtyi uuden omistajan palvelukseen. 

Alkuvuonna uudistettiin konsernin organisaatiorakenne ja resurssit suunnattiin tukemaan kasvua. Helmikuussa Suomessa käynnistettiin kilpailukyvyn ja kannattavuuden turvaamiseksi yhteistoiminta-neuvottelut, joiden kohteena oli 115 henkilöä. Yt-neuvottelut koskivat konsernipalveluita sekä Terveelliset elintarvikkeet -yksikön markkinointia, tuotekehitystä ja taloutta. Yt-neuvotteluissa päädyttiin 20 työtehtävän vähentämiseen. Tehtävien vähentämiset toteutuivat eläköitymisten, vapaaehtoisten järjestelyjen ja irtisanomisten kautta sekä määräaikaisten työsuhteiden päättyessä. Lisäksi Puolassa toiminnan tehostamisen yhteydessä vähennettiin kahdeksan työtehtävää. Uusia rekrytointeja tehtiin muun muassa terveydenhuollon ammattilaisille kohdistettuun markkinointiin. 

Raisio noudattaa Kansainvälisen Työjärjestön (ILO) säädöksiä ja toimintamaidensa paikallisia työehtosopimuksia, työhön liittyviä säädöksiä ja lakeja. Raisiossa työehtosopimusten piiriin kuuluu 52 prosenttia henkilöstöstä. Henkilöstöjohtamista ohjaavat myös sisäiset politiikat ja suunnitelmat esimerkiksi osaamisen kehittämisestä, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta.

Raision yleiset toimintaperiaatteet ohjaavat jokapäiväistä työtämme ja määrittelevät yhtenäisen toimintatapamme. Yleisten toimintaperiaatteiden verkkokoulutus on saatavilla suomeksi, englanniksi, puolaksi ja venäjäksi. Koulutuksen suorittamista edellytetään koko henkilöstöltä. 

Suurimpina riskeinä sosiaalisten ja henkilöstöasioiden osalta Raisio näkee työtapaturmat ja osaavan henkilöstön pysyvyyden ja saatavuuden varmistamisen. Riskejä hallinnoidaan kehittämällä työturvallisuuskulttuuria sekä edistämällä tavoitteellisesti työhyvinvointia ja osaamisen johtamista.