Hyppää sisältöön

Terveelliset elintarvikkeet

Raision tunnetut brändit Benecol, Elovena, Sunnuntai, Provena, Torino ja Nordic näkyvät kuluttajille tuttuina suosikkituotteita ja innovatiivisina uutuuksina. Terveelliset elintarvikkeet -liiketoiminnan päämarkkina-alueet ovat Suomi, Iso-Britannia, Irlanti, Puola ja Venäjä.

Keskeistä 2018

  • Painopiste uutuustuotteiden lanseerauksissa 
  • Benecol-uutuuksia uusiin kategorioihin: välipalapatukat ja kreikkalaistyyppinen jogurtti
  • Raision uusin innovaatio kaurasta on Elovena Muru kaurajauhis
  • Viljan hinnannousuun reagoitiin viipymättä hintamuutoksilla
  • Puolassa pitkään jatkunut liuku on pysäytetty 
  • Venäjällä on palattu premium-hinnoitteluun
  • Raision oma myynti- ja markkinointiorganisaatio otti Irlannin haltuunsa
  • Raisio lisäsi viestintää kolesterolin alentamisesta terveyshuollon ammattilaisille 

Pohjois- ja Itä-Eurooppa (Päämarkkina-alueet ovat Suomi, Puola ja Venäjä)

Suomen markkinoilla painopiste oli uutuustuotteiden lanseerauksissa. Merkittävimpiä uutuuksia olivat Elovena Muru kaurajauhis sekä Benecol-välipalapatukka ja kreikkalaistyyppinen Benecol-jogurtti. Loppuvuonna viljan hinnan voimakkaasta noususta johtunut tuotehintojen nousu toteutettiin Raision vahvojen brändien turvin. 

Elovena on Suomen arvostetuin kaurabrändi

Vertailukelpoinen liikevaihto oli vertailuvuoden tasolla. Kokonaisuutena Elovena-tuotteiden myynti oli vahvan vertailuvuoden tasolla. Myös Benecol-tuotteiden myynnin vahva kasvu jatkui. Uusien kasvispastojen myötä Torino-brändin myynti kasvoi merkittävästi. Leivontakategorian myynnin lasku ja hintakilpailun kiristyminen näkyivät Sunnuntai-brändin myynnin laskuna. 

Raision päätuotteet Venäjällä ja Ukrainassa ovat Nordic-hiutaleet. Venäjällä myynnin volyymi oli lähes vertailuvuoden tasolla. Euroina liikevaihto jäi valuutan negatiivisesta vaikutuksesta johtuen selvästi vertailuvuodesta. Loppuvuonna toteutettiin hinnankorotuksia viljan hinnan nousua vastaamaan. Ukrainassa Nordic-tuotteiden vahva myynnin kasvu jatkui. 

Puolassa keskitytään ydinliiketoimintaan 

Puolassa Raisio keskittyy Benecol-kuluttajatuotteisiin. Organisaatio ja kulurakenne on uudistettu siten, että ne tukevat keskittymistä ydinliiketoimintaan. Liikevaihto oli merkittävästi vertailuvuotta pienempi ja liiketulos tappiollinen, mutta pitkään jatkunut liuku on nyt pysäytetty. Raisio jatkaa toimenpiteitä liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi vuonna 2019. 

Länsi-Eurooppa (Markkina-alueet Iso-Britannia, Irlanti ja Belgia)

Isossa-Britanniassa lanseerattiin kesällä Benecol-välipalapatukat ja kreikkalaistyyliset Benecol-jogurtit. Benecol-välipalapatukoiden myynti laajeni apteekkeihin. Lisäksi Benecol-tuotteiden myynti laajeni yli 5 500 uuteen vähittäiskaupan myyntipisteeseen. Benecol-jogurttijuomien myynti oli vertailuvuoden tasolla, mutta Benecol-levitteiden myynti jäi hieman vertailuvuodesta. Ison-Britannian liikevaihto oli lähes vertailuvuoden tasolla.

Benecolin myynti laajeni yli 5 500 uuteen vähittäiskauppaan UK:ssa

Irlannissa Raision oma myyntiorganisaatio otti suunnitellusti Benecol-liiketoiminnan haltuunsa syyskuun alkupuolella. Loppuvuoden aikana toteutettiin vertailukautta vähemmän promootioita, mikä osaltaan näkyi liikevaihdon selvänä laskuna. Benecol-levitteiden myynti oli vertailukauden tasolla, mutta jogurttijuomien myynti laski. 

Belgiassa Benecol-jogurttijuomien ja -levitteiden myynti jäi selvästi vertailuvuodesta. Loppuvuonna lanseerattujen kreikkalaistyylisten Benecol-jogurttien ja kampanjoinnin ansiosta myynti kääntyi hienoiseen kasvuun. Belgian liikevaihto laski selvästi vertailuvuodesta. Belgia on Irlannin jälkeen seuraava painopistealue, jossa tavoitteena on liikevaihdon kääntäminen selkeään kasvuun. 

Muu maailma 

Muu maailma -liiketoiminta sisältää Benecol-tuotteiden ainesosan, kasvistanoliesterin, toimitukset Raision omilla markkinoilla myytävien kuluttajatuotteiden valmistukseen sekä Benecol-tuotteiden ainesosan myynnin lisenssipartnereille. Myös Raision elintarvikevienti muille kuin yhtiön omille päämarkkina-alueille sisältyy Muu maailma -liiketoiminnan lukuihin. 

Benecol-tuotteiden ainesosan toimitukset Raision omilla markkina-alueilla myytävien kuluttajatuotteiden valmistukseen kasvoivat hieman vertailuvuodesta. Toimitukset lisenssipartnereille Amerikoissa ja Aasiassa jäivät merkittävästi vertailukaudesta. 

Raision lisenssisopimus espanjalaisen partnerin kanssa päättyi vuoden 2018 lopussa. Raisio ottaa uuden strategiansa mukaisesti haltuunsa Benecol-tuotteiden markkinoita Euroopassa, mikäli tilanne lisenssipartnerin suhteen muuttuu ja markkina on Raisiolle merkittävä. 

Raisio on osana strategiatyötään arvioinut myös nykyisen lisensointimallin toimivuutta. Lisenssimalli on edelleen keino tarjota kuluttajille kolesterolia alentavia Benecol-tuotteita markkinoilla, joilla Raisio ei itse toimi, mutta erityisesti Euroopan ulkopuolella. Raisio jatkaa lisensointimallin kehittämistä vuonna 2019.