Hyppää sisältöön

Raision arvoketju

Raision arvoketju ulottuu ruuan alkutuotannosta kuluttajiin. Yhtiö vastaa oman toimintansa vastuullisuudesta. Vaikutusmahdollisuudet ja vuorovaikutuksen aste arvoketjun muissa osissa vaihtelee. Raision kyky ja halu kehittää vastuullisia elintarvikkeita ja kalanrehuja edistävät ruokaketjun kestävyyttä.

Raisio vaikuttaa arvoketjun alkupäähän eli tavarantoimittajiinsa noudattamalla vastuullisen hankinnan periaatteitaan. Tavarantoimittajilta ja alihankkijoilta edellytetään sitoutumista Raision tavarantoimittajien eettisiin periaatteisiin, jotka koskevat muun muassa ympäristövastuuta, kansainvälisten säädösten mukaisia työoloja, lapsi- ja pakkotyövoiman kieltoa sekä syrjinnän vastaisuutta. 

Raision suurin raaka-aineryhmä on viljat, jotka Raisio hankkii pääsääntöisesti Suomesta. Osan konsernin brändituotteista valmistavat alihankkijat, joiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ja sopimuksissa määritellään tarkasti muun muassa käytettävien raaka-aineiden laatuvaatimukset. Raision vastuullisen hankinnan käytäntöjä kuvataan tarkemmin täällä.

Kuluttajien tarpeiden ja ruokailutottumusten ymmärtäminen on avainasemassa tuotevalikoiman kehittämisessä. Raisio tutkii kuluttajien käyttäytymistä ja muuttuvia tarpeita tiiviisti. Siten Raisio pystyy tarjoamaan kaupalle kiinnostavia ja luotettavia brändituotteita, jotka vastaavat kuluttajien tarpeita. Raisiolle on erityisen tärkeää kehittää brändejään siten, että ne ovat kaupalle ja kuluttajille kiinnostavia. Kaupan keskusliikkeet, suurkeittiöt ja teollisuusasiakkaat asettavat Raisiolle kriteerejä tuotteiden vastuullisuudesta ja edellyttävät vastuullisuusasioiden raportointia.

Kuluttajatuotteiden arvoketjun loppupäässä Raisio vaikuttaa kuluttajiin viestinnällisesti esimerkiksi ravitsemusneuvonnalla, pakkausten kierrätysmerkinnöillä, resepteillä ja tuotteiden käyttövinkeillä. Kuluttajien kanssa käydään jatkuvaa dialogia muun muassa sosiaalisessa mediassa ja asiakaspalvelukanavissa. Kuluttajat ovat kiinnostuneita Raision brändien vastuullisuudesta, esimerkiksi raaka-aineiden alkuperästä ja pakkausten kierrätettävyydestä.

Raisio on vastuullisen kalankasvatuksen edelläkävijä. Yhtiön kalanrehuinnovaatiot ovat vähentäneet merkittävästi kalaketjun ympäristövaikutuksia.

Raisio Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Osakkeenomistajia yhtiöllä on noin 36 500. Raision palveluksessa on noin 320 henkilöä ja toimintaa on 11 maassa. Raisiolla on omia tuotantolaitoksia kahdella paikkakunnalla Suomessa.

Raisio myi naudanrehuliiketoimintansa vuonna 2018. Myytyyn ja lopetettuna toimintona käsiteltävään liiketoimintoon kuului kaksi tuotantolaitosta Suomessa sekä noin 70 työntekijää, jotka siirtyivät uuden omistajan palvelukseen. Raportoimme yritysvastuuraportissa tulokset ja tunnusluvut vain Raision jatkuvien liiketoimintojen osalta.