Hyppää sisältöön

Raision tärkeimmät vastuullisuusteemat

Raisio keskittyy vastuullisuustyössään sidosryhmille ja yhtiön toiminnalle olennaisimpiin teemoihin. Vastuullisuusteemojen olennaisuusarvio ohjaa Raision yritysvastuutyötä ja sen pohjalta on asetettu tavoitteet tärkeiden teemojen edistämiselle. 

Raision olennaisuusarvio on päivitetty vuoden 2017 lopulla. Sidosryhmien näkemyksiä tärkeistä vastuullisuusteemoista kartoitettiin sidosryhmäanalyyysilla, johon osallistui yhteensä 1400 kuluttajaa, asiakasta, työntekijää ja sijoittajaa. Analyysin jälkeen Raision johto arvioi teemojen nykyisen tai potentiaalisen taloudellisen, sosiaalisen tai ympäristövaikutuksen Raisiolle. Raision hallitus on vahvistanut olennaisuusarvion. 

Raision ja sidosryhmien näkemysten pohjalta tunnistetut ja priorisoidut tärkeimmät vastuullisuusnäkökohdat on ryhmitelty alla olevaan matriisiin.