Hyppää sisältöön

Raisioaqua on vastuullisuuden edelläkävijä 

Raisioaqua-yksikkö sisältää kalanrehuliiketoiminnan. Raisioaqua on ainoa suomalainen kalanrehujen valmistaja. Keskeiset markkina-alueet ovat Suomi ja Luoteis-Venäjä. 

Keskeistä 2018

  • Raaka-ainetoimittajan sopimuksen vastainen tuote johti gmo-arvojen ylittymiseen ja Venäjän asettamaan kalanrehujen tuontikieltoon 4.8. -6.12.2018. 
  • Gmo-tapauksen vaikutukset asiakkuuksiin jäivät vähäisiksi ja merkittävimmät kasvattajat jatkavat Raisioaquan asiakkaina.
  • Vastuullisesti kasvatetun Benella-kalan saatavuus ja tunnettuus parani. 

Vienti 

Kalanrehukausi käynnistyi keväällä hyvin ja rehuja vietiin vertailukautta enemmän. Osasta Raisioaquan ajalla 11.6. - 10.7.2018 valmistamista ja toimittamista kalanrehuista löytyi Venäjän viranomaisten tekemissä analyyseissä muuntogeenistä soijaa, mikä on vastoin Raision linjausta. Muuntogeenistä ainesta oli todettu pitoisuuksina, jotka ylittivät EU-lainsäädännön mukaisen merkintärajan ja Venäjän lainsäädännön mukaisen rajan. Raja-arvojen ylitys koski vain osaa kuljetuksista valtaosan kuljetuksista ollessa moitteettomia. Venäjän viranomaiset ilmoittivat sulkevansa rajan 4.8.2018. 

Venäjän viranomaiset ilmoittivat kalanrehujen tuontikiellon päättymisestä ja rajan avaamisesta 6.12.2018. Venäjän raja oli kiinni neljä kuukautta. Tuontikiellon aikana Raisioaqua ei voinut toimittaa kalanrehuja venäläisille asiakkailleen. Tuontikiellon päättyessä vuoden 2018 kalankasvatuskausi oli jo päättynyt. 

Raaka-ainetoimittajan virheellinen tuote johti Venäjän rajan sulkemiseen 

Raisioaquan kalanrehuissa käyttämän soijatuotteen toimitti suomalainen toimittaja, jonka tuote oli sopimuksen vastaista. Raisio jatkaa tavarantoimittajan kanssa neuvotteluja vahinkojen korvaamisesta. 

Välittömästi rajan aukeamisen jälkeen Raisioaqua jatkoi kauden 2019 toimitussopimusten viimeistelyä asiakkaidensa kanssa. Gmo-tapauksen vaikutukset asiakkuuksiin jäivät vähäisiksi ja merkittävimmät kasvattajat jatkavat Raisioaquan asiakkaina.

Suomi

Kesän 2018 poikkeuksellisen pitkä hellejakso heikensi merkittävästi kalojen kasvuolosuhteita Suomessa ja lähialueilla, sillä vesien lämpötila nousi niin korkeaksi, että kalat lopettivat syömisen. Lämpimistä vesistä aiheutui myös kalakuolemia erityisesti sisämaan kalankasvatuslaitoksilla. Syksyllä olosuhteet kalojen kasvulle olivat hyvät ja kasvukausi jatkui normaalia pidempään. 

Poikkeuksellisesta kesästä johtuen kalan kokonaistuotanto laski arviolta 10-15 prosenttia. Raisioaqua toimitti suomalaisille asiakkailleen lähes yhtä paljon kalanrehua kuin vertailuvuonna ja siten vahvisti markkina-asemaansa. 

Benella

Vastuullisesti kasvatetun Benella-kalan sopimustuottajat ovat muuttaneet tuotantosykliään niin, että etenkin kirjolohta on saatavissa ympäri vuoden. Vuonna 2018 Raisioaqua solmi tukkusopimuksen mm. Hätälä Oy:n kanssa, mikä osaltaan laajensi Benella-kalan saatavuutta. 

Suomessa Keskon kanssa tehtävä Benella-yhteistyö syventyi entisestään. Pirkka Parhaat -valikoimaan kuuluvan Benella-kalan myymäläpeitto, näkyvyys ja brändin tunnettuus kasvoivat vuodessa merkittävästi. Valtakunnallisia ja paikallisia Pirkka Parhaat Benella -kampanjoita toteutettiin myymälöissä ja medioissa. 

Benella-kalan tunnettuus ja saatavuus parani

Tietyt sopimusravintolat ottivat Benellan valikoimiinsa Suomessa ja Ruotsissa. Esimerkiksi jo noin 60 tukholmalaisessa ravintolassa käytetään Benellaa annosten raaka-aineena. Myös Ruotsin vähittäiskauppaketjut ovat kiinnostuneita Benellasta ja työ vähittäiskauppamyynnin avaamiseksi jatkuu. 

Lue lisää: www.benella.fi 

Asiakkaille lisäarvoa Kasvuluotaimella 

Raisioaqua keskittyy tuotteisiin ja palveluihin, jotka varmistavat kalojen hyvinvoinnin ja tuotannon tehokkuuden sekä edistävät vastuullista kalankasvatusta. Raisioaqua jatkoi myös uusien ja vastuullisten raaka-aineiden kartoittamista ja käyttöä kalanrehuissa. 

Kasvuluotain helpottaa kalankasvattajien arkea  

Raisioaqua jatkoi voimakasta panostusta digitaalisen Kasvuluotain-sovelluksen jatkokehittämiseen. Sovellus hyödyntää Raisioaquan vahvaa ruokintaosaamista ja tuottaa kalankasvattajille lisäarvoa heidän tuottamaansa dataa analysoiden. Kasvuluotain mahdollistaa kalojen ruokinnan optimoinnin ja minimoi ravinteiden pääsyn vesistöihin, sillä sovellus helpottaa kalojen kasvun seurantaa ja rehuannosten määrittämistä. Kasvuluotain on käytössä useilla kalankasvattamoilla Suomessa ja Venäjällä.