Hyppää sisältöön

Raisio uudisti strategiansa

Raision uuden strategian keskiössä on keskittyminen terveelliseen, vastuullisesti tuotettuun ruokaan. Strategia kattaa vuodet 2019 - 2021.

Raision tavoitteena on olla innovatiivinen ja yhä kansainvälisempi bränditalo. Raision tärkein tavoite on strateginen kasvu orgaanisesti ja yritysostoin. Myös tavoitteellinen vastuullisuusohjelma on kiinteä osa Raision strategiaa.

Strategiset tavoitteet 

  • Jatkamme panostusta johtavaan ja kansainväliseen kolesterolia alentavaan Benecol-brändiin 
  • Rakennamme kaurapohjaisista lisäarvotuotteista toisen tukijalan Raision kansainväliselle liiketoiminnalle
  • Painopisteinä ovat kansainväliset Benecol- ja Elovena-brändit, paikallisia brändejä vähennämme hallitusti
  • Olemme arvojohdettu yhtiö, jonka pitkäjänteisen menestyksen mahdollistaa osaava ja sitoutunut henkilöstö

Raision uudistettu strategia pohjautuu vahvuuksillemme. Tunnistimme strategiatyötä tehtäessä lukuisia kasvumahdollisuuksia. Olemme tarkastelleet mahdollisuuksiamme myös kriittisesti ja huomioineet toimintaympäristön yhä nopeamman muutostahdin. 

Taloudelliset tavoitteet