Hyppää sisältöön

Taloudellinen katsaus

Vuonna 2018 useat erilliset tapahtumat vaikuttivat Raision kannattavuuteen. Näistä merkittävimpiä olivat Venäjän asettaman kalanrehujen tuontikiellon vaikutukset, markkinointikustannusten suunniteltu kasvu sekä haasteet Venäjän ja Puolan kuluttajatuotteiden markkinoilla. Suomen poikkeuksellisen heikon sadon aiheuttamaan viljojen jopa yli 60 prosentin hinnannousuun yhtiö reagoi viipymättä hintamuutoksin. 

Raisio-konserni, tammi-joulukuu 2018, jatkuvat toiminnot 

  • Liikevaihto oli 228,2 (234,6) miljoonaa euroa. 
  • Vertailukelpoinen liiketulos oli 25,6 (35,9) miljoonaa euroa, mikä on 11,2 (15,3) % liikevaihdosta. 
  • Liiketulos oli 16,6 (54,1) miljoonaa euroa, mikä on 7,3 (23,0) % liikevaihdosta. Vertailuvuoden liiketulos sisältää Southallin tehdaskiinteistön 28,0 miljoonan euron myyntivoiton. 
  • Hallituksen osinkoesitys yhtiökokoukselle on 0,16 euroa osakkeelta, josta lisäosinkoa on 0,04 euroa. 

Vertailuvuoden luvut sulkeissa.

Liikevaihto 

Raisio-konsernin liikevaihto oli 228,2 (234,6) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa pienensivät merkittävimmin kalanrehujen vientikiellon vaikutukset Venäjän vientiin ja myyntivolyymien lasku useilla Euroopan markkinoilla. Vastaavasti liikevaihtoa kasvattivat uutuustuotteiden myynti ja Raisioagrosta osaksi Pohjois-Euroopan liiketoimintaa siirretyn viljakauppatoiminnon liikevaihdon 5,6 miljoonan euron kasvu, sillä viljaa ostettiin myös myydylle ja lopetettuna toimintona käsiteltävälle naudanrehuliiketoiminnalle ja se raportoitiin ulkoisena myyntinä. 

Ison-Britannian punnan konversiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -0,6 miljoonaa euroa. Tällä tarkoitetaan vaikutusta, joka syntyy, kun tytäryhtiöiden puntamääräinen liikevaihto konvertoidaan euroiksi osana konsernitilinpäätöstä.

Suomen ulkopuolisen liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta oli 142,1 (156,2) miljoonaa euroa, mikä on 62,3 (66,6) prosenttia liikevaihdosta. Suomen liiketoimintojen osuus Raisio-konsernin liikevaihdosta oli yli 35 prosenttia, Ison-Britannian yli 25 prosenttia, muun Euroopan alle 35 prosenttia ja muun maailman selvästi alle 5 prosenttia. 

Liiketulos 

Raisio-konsernin vertailukelpoinen liiketulos oli 25,6 (35,9), mikä on 11,2 (15,3) prosenttia liike-vaihdosta. Liiketulos oli 16,6 (54,1) miljoonaa euroa, mikä on 7,3 (23,0) prosenttia liikevaihdosta. Vertailuvuoden liiketulos sisältää Southallin tehdaskiinteistön 28,0 miljoonan euron myyntivoiton.

Ison-Britannian punnan konversiovaikutuksella konsernin vertailukelpoiseen liiketulokseen oli -0,1 miljoonaa euroa. Tällä tarkoitetaan vaikutusta, joka syntyy kun tytäryhtiöiden puntamääräinen liiketulos konvertoidaan euroiksi osana konsernitilinpäätöstä.  

Konsernin vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 24,8 (34,5) ja tulos ennen veroja 15,7 (52,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen tulos verojen jälkeen oli 19,3 (27,2) ja tulos verojen jälkeen 12,1 (40,4) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,12 (0,17) ja osakekohtainen tulos 0,08 (0,26) euroa.