Hyppää sisältöön

Taloudellinen katsaus 

Terveelliset elintarvikkeet -yksikön liikevaihto oli 201,1 (201,4) miljoonaa euroa. Pohjois- ja Itä-Euroopan toimintojen liikevaihto oli 101,1 (98,1) miljoonaa euroa, Länsi-Euroopan 66,4 (68,2) miljoonaa euroa ja Muun maailman 33,6 (35,2) miljoonaa euroa. 

Terveelliset elintarvikkeet -yksikön liikevaihtoa kasvatti osaksi Pohjois-Euroopan liiketoimintaa siirretyn viljakauppatoiminnon liikevaihdon 5,6 miljoonan euron kasvu vertailuvuodesta, sillä viljaa ostettiin myös myydylle ja lopetettuna toimintona käsiteltävälle naudanrehuliiketoiminnalle ja se raportoidaan ulkoisena myyntinä. 

Terveelliset elintarvikkeet -yksikön liikevaihdosta yli 50 prosenttia kertyi Pohjois- ja Itä-Euroopasta, yli 30 prosenttia Benecol-tuotteiden myynnistä Länsi-Euroopan markkinoilla ja loput yli 15 prosenttia Muu maailma -liiketoiminnasta. 

Terveelliset elintarvikkeet -yksikön vertailukelpoinen liiketulos oli 29,8 (39,3) miljoonaa euroa, mikä on 14,8 (19,5) prosenttia liikevaihdosta. Liiketulos oli 30,8 (38,4) miljoonaa euroa, mikä on 15,3 (19,0) prosenttia liikevaihdosta. Vertailuvuoden liiketulokseen sisältyi noin 0,7 miljoonan euron eläkemaksujen palautus Raision ruotsalaiselle tytäryhtiölle.

Ison-Britannian punnan konversiovaikutus liikevaihtoon oli -0,6 miljoonaa euroa ja liiketulokseen -0,1 miljoonaa euroa. Konversiolla tarkoitetaan vaikutusta, joka syntyy, kun tytäryhtiöiden punta-määräinen liikevaihto ja -tulos konvertoidaan euroiksi osana konsernitilinpäätöstä.

 

1-12/2018

1-12/2017

Liikevaihto, M€

201,1

201,4

  Pohjois- ja Itä-Eurooppa, M€

101,1

98,1

  Länsi-Eurooppa, M€

66,4

68,2

  Muu maailma, M€

33,6

35,2

Vertailukelpoinen liiketulos, M€

29,8

39,3

Vertailukelpoinen liiketulos, %

14,8

19,5

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, M€

1,0

-0,9

Liiketulos, M€

30,8

38,4

Liiketulos , %

15,3

19,0

Investoinnit, M€

3,2

1,5

Nettovarallisuus, M€

121,2

116,7