Hyppää sisältöön

Toimintaympäristö 

Raisio on kansainvälinen bränditalo, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan sekä kalanrehuihin. Raision tärkeimmät markkina-alueet ovat Suomi, Iso-Britannia, Irlanti, Puola ja Venäjä.

Terveelliset elintarvikkeet 

Globaalit ilmiöt, kuten ilmastonmuutos, maapallon rajalliset resurssit, väestörakenteen muutos, teknologiset läpimurrot ja tiedonkulun nopeutuminen vaikuttavat kuluttajien arkeen ja ostopäätöksiin. Muutokset näkyvät entistä voimakkaammin kuluttajien vastuullisina valintoina, läpi elämän jatkuvana terveyteen panostamisena sekä helppokäyttöisten, kiireiseen arkeen sopivien tuotteiden suosimisena. 

Valitessaan vastuullisesti tuotettua ruokaa kuluttajan huomio kiinnittyy koko tuotteen elinkaareen raaka-aineista tuotantoon, jakeluun, kulutukseen sekä tuotepakkausten kierrättämiseen ja ruoka-hävikkiin. Terveydestä huolehtiminen on yhä olennaisempaa, kun yli 60-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa globaalisti. Kuluttajat suhtautuvat terveyteen ja hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti panostaen terveyden ylläpitämiseen kuuriluontoisen lähestymisen sijaan. 

Kuluttajille tärkeintä on terveys

Ruoka on Raision liiketoiminnan ydin. Teemme vastuullista, terveellistä ja maukasta ruokaa päivän kaikkiin hetkiin helpottamaan kuluttajien kiireistä arkea. Kehitämme päättäväisesti tuotevalikoi-maamme yhä terveellisemmäksi huomioiden kuluttajien muuttuvat tarpeet. Haluamme olla vastuullisen ruuan edelläkävijä ja olemmekin asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet vastuullisuustyöllemme. Terveellisen kasvun strategiamme vuosille 2019-2021 painottaa sitoutumista kannattavan kasvun lisäksi terveelliseen ruokaan ja vastuulliseen liiketoimintaan.

Suomen viljasato

Poikkeuksellisen kuivasta kasvukaudesta johtuen Suomen viljasato jäi 2,7 miljoonaan tonniin, mikä on noin kolmanneksen normaalia vuotta vähemmän. Myös Euroopassa satotasot jäivät selvästi normaalia heikommiksi. Suomessa viljojen hinnat nousivat syksyllä viljalajista riippuen jopa yli 60 prosenttia. Laadultaan vuoden 2018 sato oli selvästi aikaisempia vuosia heikompi. 

Poikkeuksellisen heikko viljasato 

Raisio pystyy hankkimaan riittävästi kotimaista kauraa ja vehnää omaan käyttöönsä. Haastavin tilanne on kaurassa, sillä normaalia heikompilaatuisesta sadosta saanto on selvästi pienempi. Kaura on Raision eniten käyttämä vilja ja sen käyttömäärä kasvoi vertailuvuodesta. Raision omiin tuotteisiinsa käyttämä kaura vastaa noin 40 prosenttia kaikesta Suomessa elintarvikekäyttöön jalostettavasta kaurasta. 

Raisioaqua 

Kasvatetun kalan kulutuksen ennustetaan kasvavan globaalisti kahdeksalla prosentilla vuoteen 2025 mennessä. EU:n tavoite on lisätä kasvatetun kalan tuotantoa viidellä prosentilla vuosittain. Suomen ja Ruotsin tavoitteena on kaksinkertaistaa vesiviljelytuotanto lähivuosina. Myös Venäjän tavoitteena on selvä vesiviljelytuotannon kasvu. 

Kasvatetun kalan kysynnän kasvu jatkuu

Suomessa kotimaisen kalan kysynnän kasvu jatkuu, mutta uusia kalankasvatuslupia ja lupia nykyisten kiintiöiden kasvattamiseen on toistaiseksi myönnetty niukasti. Raisioaquan ympäristöystävällisten Baltic Blend -rehujen ansiosta kalankasvattajilla on yhä uskoa myönteisiin lupaprosesseihin. Luoteis-Venäjällä, Baltiassa ja Ruotsissa on innovatiivisilla rehuvalmistajilla, kuten Raisioaqualla, mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaansa.