Hyppää sisältöön

Tunnusluvut Q1-Q4/2018

Jatkuvien liiketoimintojen tulos (M€)

 

Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
Liikevaihto yksiköittäin        
Terveelliset elintarvikkeet 53,3 51,9 47,8 48,1
Raisioaqua 2,0 10,9 11,7 1,3
Muut toiminnot 0,4 0,4 0,4 0,4
Toimialaryhmien väliset 0,0 0,0 -0,2 0,0
Liikevaihto yhteensä 55,6 63,1 59,7 49,7
Liiketulos yksiköittäin        
Terveelliset elintarvikkeet 8,5 7,3 6,8 8,1
Raisioaqua -1,1 0,9 0,3 -1,0
Muut toiminnot -9,6 -0,5 -0,6 -2,8
Liiketulos yhteensä -2,1 7,8 6,5 4,4
Rahoitustuotot ja -kulut, netto -0,7 -0,1 -0,1 0,1
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta - - - -
Tulos ennen veroja -2,8 7,6 6,4 4,5
Tuloverot 0,5 -1,7 -1,4 -1,1
Konsernin tulos -2,3 5,9 5,0 3,4