Hyppää sisältöön

Tuotteidemme turvallisuus on etusijalla

Tuoteturvallisuutta varmistetaan kaikissa toimitusketjun vaiheissa tuotekehityksestä ja hankinnasta valmistukseen ja jakeluun. Tuotteiden laatua ja turvallisuutta edistetään sertifioinneilla, auditoinneilla, henkilöstön koulutuksella ja tehokkailla prosesseilla.

Keskeistä 2018

  • Tuotteiden laatu oli hyvällä tasolla, eikä yhtään julkista tuotteiden takaisinvetoa ollut tarvetta toteuttaa. 
  • Omissa ja alihankkijoidemme tuotantolaitoksissa tehtiin useita ulkoisia ja sisäisiä auditointeja liittyen sertifiointeihin, tuotelaatuun ja raaka-aineiden jäljitettävyyteen.

Raision tavoitteena on valmistaa niin turvallisia ja laadukkaita tuotteita, ettei yhtään takaisinvetoa ole tarvetta tehdä. Jos tuotteessa kaikesta huolimatta havaitaan laatuongelma, takaisinveto tehdään viipymättä ja siihen johtaneet syyt tutkitaan huolellisesti.

Raision tuotantolaitosten sertifioinnit

  • Laatujärjestelmä ISO 9001
  • Ympäristöjärjestelmä ISO 14001
  • Tuoteturvallisuuden ja -laadun BRC-sertifikaatti elintarviketuotantolaitoksilla
  • Luomutuotannon sertifikaatti elintarviketuotantolaitoksilla
  • Kosher-sertifikaatti elintarviketuotantolaitoksilla
  • Benecol-ainesosan valmistuksessa kosher- ja halal-sertifikaatit
  • RSPO Supply Chain -sertifikaatti Nokian myllyllä

Sertifioinnit ja laatujärjestelmät varmistavat turvallista tuotantoa. Ne takaavat osaltaan muun muassa jäljitettävyysprosessiemme toimivuuden.

Vastuullisuusohjelman 2016 - 2018 tavoitteiden toteutuminen

Tavoite Toteuma
Ylläpidämme BRC-sertifioinnin elintarviketuotantolaitoksilla. Tavoite saavutettu.
Raisioaquan tavoitteena on erinomainen rehujen reseptitarkkuus. Reseptitarkkuus ja tuotelaatu ovat parantuneet muun muassa kalanrehutehtaan investoinnin myötä.
Julkisten takaisinvetojen määrä nolla. Tavoite saavutettu.