Hyppää sisältöön

Vastuullinen ja terveellinen ruoka Raision strategian keskiössä 

Raisio on kansainvälinen yhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Yksi Raision strategisista tavoitteista on olla vastuullisuuden edelläkävijä ja siksi yhtiö on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet vastuullisuustyölleen vuosille 2019 - 2023.

Yhtiön vastuullisuustyötä ohjaa Raision tarkoitus: Ruokaa suurella sydämellä. Terveyttä meille ja maapallolle.

Lue lisää Raision strategiasta.

Vastuullisuusriskien hallinnointi

Raisio on tunnistanut vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja arvioi niitä järjestelmällisesti ja säännöllisesti. Vastuullisuuden riskikartoitus päivitetään vuosittain. 

Raision merkittävin ympäristöriski on ilmastonmuutos. Ilmastonmuutoksesta johtuvilla sään ääri-ilmiöillä on vaikutusta energian hintaan sekä Raision tärkeimpien raaka-aineiden, kuten viljojen, laatuun, saatavuuteen ja hintoihin. Ilmastoriski toteutui vuonna 2018, sillä poikkeuksellisen kuivan kasvukauden seurauksena Suomen viljasato jäi pienimmäksi yli 30 vuoteen ja viljan hinta nousi merkittävästi. Viljojen osuus Raision raaka-aineista on noin 75 prosenttia. Raisio vei kohonneita raaka-ainekustannuksia tuotteiden hintoihin vahvojen brändiensä turvin. Raisio kantaa vastuunsa ilmastonmuutoksesta ja pyrkii hiilineutraaliin tuotantoon viimeistään vuonna 2023.  

Raision riskikartoituksen mukaan suurimmat raaka-aineiden ihmisoikeusriskit liittyvät soijan, palmuöljyn ja kaakaon hankintaan. Raision linjaus on käyttää vain vastuullisuussertifioituja soijaa, palmuöljyä ja kaakaota. 

Raaka-aineiden ja tuotteiden laaturiskejä hallinnoidaan edistämällä tuoteturvallisuutta kaikissa toimitusketjun vaiheissa tuotekehityksestä ja hankinnasta valmistukseen ja jakeluun. Tuotteiden laatua ja turvallisuutta varmistetaan sertifioinneilla, auditoinneilla, henkilöstön koulutuksella ja tehokkailla prosesseilla.

Raision strateginen fokus on terveellisessä ja hyvänmakuisessa ruuassa. Raisio on tunnistanut ruuan terveellisyyteen liittyväksi riskiksi kuluttajien kohtaaman erilaisten ravitsemusviestien tietotulvan, joka voi aiheuttaa epätietoisuutta terveellisistä valinnoista. Raisio viestii ravitsemuksesta ja tuotteiden terveellisyydestä vastuullisesti ravitsemussuosituksia noudattaen. 

Suurimpina riskeinä sosiaalisten ja henkilöstöasioiden osalta Raisio näkee työtapaturmat ja osaavan henkilöstön pysyvyyden ja saatavuuden varmistamisen. Riskejä hallinnoidaan kehittämällä työ-turvallisuuskulttuuria sekä edistämällä tavoitteellisesti työhyvinvointia ja osaamisen johtamista.