Hyppää sisältöön

Vastuullisuuden johtamismalli

Raision vastuullisuustyön roolit ja vastuut on esitetty taulukossa alla.

Hallitus Valvoo vastuullisuuden toteutumista ja vahvistaa olennaiset teemat.
Toimitusjohtaja Vastaa Raisio-konsernin yritysvastuusta osana yhtiön strategiaa. 
Konsernin johtoryhmä Käsittelee vastuullisuusohjelman eli Hyvän ruuan ohjelman etenemistä ja olennaisuusarviota säännöllisesti.
Vastuullisuuden projektiryhmät Hyvän ruuan ohjelman viiden pääprojektin projektiryhmät vastaavat toimenpiteiden käytännön organisoinnista ja toteutuksesta sekä tavoitteiden saavuttamisesta.  
Konserniviestintä ja yritysvastuu Johtaa ja kehittää Raisio-konsernin yritysvastuutyötä ja siihen liittyviä toimintatapoja. Konsultoi ja auttaa liiketoimintoja kehittämään vastuullisuuttaan Raision vastuullisuusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Vastaa vastuullisuusraportoinnista ja -viestinnästä.