Hyppää sisältöön

Vastuullisuusohjelma 2016 - 2018

Raisio-konsernin vuosien 2016 - 2018 vastuullisuusohjelman olennaiset teemat olivat kestävä ruokaketju, terveellisempi ruoka sekä työturvallisuus ja -hyvinvointi. Kolmevuotisen vastuullisuusohjelman aikana Raision vastuullisia toimintatapoja kehitettiin määrätietoisesti. Yhtiö saavutti suurimman osan ohjelman tavoitteista: esimerkiksi sairaspoissaolot vähenivät, tuotteista yli 2/3 on terveellisiä vaihtoehtoja omissa tuoteryhmissään sekä tuotteissa käytetään vain vastuullisuussertifioitua palmuöljyä ja soijaa. Osa ohjelman tavoitteista oli pitkäjänteistä vastuullisen toimintatavan kehittämistä ja esimerkiksi vastuullisen hankinnan kehittäminen jatkuu edelleen.

Raision vastuullisuusohjelma 2016 - 2018 tuki liiketoimintastrategiaa ja keskittyi olennaisiin vastuullisuuskysymyksiin. Raision arvoketjun keskeisiä osia ovat raaka-aineiden vastuulliseen hankintaan, ympäristövastuuseen, terveellisyyteen ja työturvallisuuteen liittyvät asiat. 

Vuonna 2018 luotiin päälinjat uudelle vastuullisuusohjelmalle. Hyvän ruuan ohjelmassa 2019 - 2023 on viisi pääteemaa, joissa Raisio haluaa kasvaa vastuullisuuden edelläkävijäksi: ympäristöystävälliset pakkaukset, terveellinen ruoka, terveellisen ruuan ammattilaiset, ilmastonmuutos ja hiilineutraalius sekä kestävä ruokaketju. Tutustu Hyvän ruuan ohjelmaan tarkemmin täällä.

Raision vastuullisuusohjelman tavoitteet ja tulokset 2016 - 2018

Kestävä ruokaketju 2016 - 2018

Tavoite Toteuma
Kehitämme tärkeimpien raaka-aineidemme vastuullista hankintaa entisestään. Eniten käyttämiämme raaka-aineita ovat viljat, erityisesti kaura ja vehnä. 75 % omien tuotteidemme raaka-aineista oli viljoja. Viljoista lähes 90 % hankitaan Suomesta pääosin suoraan viljelijöiltä. Raision tavarantoimittajien eettiset periaatteet on lisätty osaksi viljelysopimuksia. 
Edellytämme tavarantoimittajien eettisten periaatteiden (Supplier Code of Conduct) noudattamista kaikilta toimittajilta.   95 % raaka-aineista, pakkauksista ja alihankinnasta hankittiin periaatteisiin sitoutuneilta toimittajilta vuonna 2018.
Edellytämme tavarantoimittajien vastaavan itsearviointikyselyyn (Supplier Self-Assessment Questionnaire) vähintään joka kolmas vuosi. Toimintatapa vakiinnutettu koko konserniin. Vuonna 2017 toteutettiin laaja projekti, jossa itsearviointikyselyt kerättiin toimittajilta. Kysely on osa toimittajien arviointiprosessia. 
Jatkamme ProTerra- tai RTRS-sertifioidun soijan hankintaa. Tavoite saavutettu. Raisio on käyttänyt sertifioitua soijaa vuodesta 2014.
Olemme sitoutuneet GMO-vapaiden raaka-aineiden käyttöön. Raision elintarvikkeiden ja kalanrehujen tuotantoketju on aina ollut GMO-vapaa.
Käytämme vain vastuullista palmuöljyä. Elintarvikkeissa käytettävän palmuöljyn vastuullisuutta parannetaan siirtymällä fyysisesti jäljitettävään palmuöljyyn. Tavoite saavutettu. Elintarvikkeissa 100 % vastuullisuussertifioitua palmuöljyä. Massatase- ja erilliskäsitellyn palmuöljyn osuus oli 60 % Raision käyttämästä palmuöljystä vuonna 2018.
Käytämme vain UTZ-sertifioitua kaakaota elintarvikkeissamme. Raision käyttämästä kaakaosta 80 % oli UTZ-sertifioitua vuonna 2018.
Vähennämme entisestään raaka-ainehankintoja riskimaiksi luokitelluista maista.  Kartoitimme riskimaista hankitut raaka-aineet BSCI-riskimaaluokituksen mukaisesti vuonna 2016. Hankimme raaka-aineet aina mahdollisuuksien mukaan matalan riskin maista. 
Tehostamme energiankäyttöä. Energiatehokkuustoimenpiteistä huolimatta energian kokonaiskulutus kasvoi seurantakaudella. Jatkamme työtä energiatehokkuuden parantamiseksi. 
Teemme energia-auditointeja kaikissa tuotantolaitoksissamme vähintään joka toinen vuosi. Työ käynnissä.
Analysoimme materiaalitehokkuutta raaka-aineiden ja muiden tuotantopanosten osalta. Vähennämme hävikkiä tuotantolaitoksissamme.  Raisio on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä elintarviketeollisuuden materiaalitehokkuussitoumusta. Raision tuotantojen sivuvirtoja, kuten kauran kuorta hyödynnetään tehokkaasti ja pyrimme minimoimaan materiaalihävikkiä.
Käytämme tuotepakkauksissamme vain kierrätettäväksi kelpaavia materiaaleja.  Yli puolet kuluttajatuotteidemme pakkauksista on kierrätettävää kartonkia ja loput pääosin muovia, jonka kierrätettävyys vaihtelee eri markkinoilla. 
Jatkamme ympäristöä ja asiakkaitamme hyödyttävien innovaatioiden kehittämistä ja kaupallistamista. Vuonna 2016 lanseerattu Baltic Blend -rehuinnovaatio alentaa tutkitusti kalanviljelyn vesistöjen fosforikuormitusta ja kierrättää Itämeren ravinteita. Elovena Muru -kaurajauhis on proteiinipitoinen ja helppokäyttöinen kasviproteiinituote. 

Terveellisempi ruoka 2016 - 2018

Tavoite Toteuma
Elintarvikkeistamme 2/3 on terveellisempiä vaihtoehtoja omissa tuoteryhmissään. 69 % elintarvikkeistamme oli terveellisiä vaihtoehtoja omissa tuoteryhmissään vuoden 2018 lopussa.
Kehitämme eläinten ja ihmisten hyvinvointia edistäviä kalanrehuinnovaatioita. Vuonna 2016 lanseerattu Benella-kala ruokitaan Raision ruokintakonseptilla, joka varmistaa kalan hyvien EPA- ja DHA-rasvahappojen suositusten mukaisen määrän. 
Ylläpidämme BRC-sertifioinnin elintarviketuotantolaitoksilla. Tavoite saavutettu.
Raisioaquan tavoitteena on erinomainen rehujen reseptitarkkuus. Reseptitarkkuus ja tuotelaatu ovat parantuneet muun muassa kalanrehutehtaan investoinnin myötä.
Julkisten takaisinvetojen määrä nolla. Tavoite saavutettu.

Työturvallisuus ja -hyvinvointi 2016 - 2018

Tavoite Toteuma
Työtapaturmatiheyden jatkuva laskeminen Tapaturmien määrä laskenut. Vuonna 2018 otettiin käyttöön ennakoivat turvallisuusmittarit ja kehitettiin turvallisuuskulttuuria.
Sairauspoissaolojen jatkuva pieneneminen Tavoite saavutettu. Henkilöstön keskimääräinen sairauspoissaolomäärä 2,0 % teoreettisesta työajasta vuonna 2018.
Henkilöstötyytyväisyyden parantuminen Vertailukelpoisia henkilöstötutkimuksen tuloksia ei saatavilla. Viimeisimmässä tutkimuksessa vuonna 2017 työtyytyväisyys oli hyvällä tasolla (3,9/5).
Jatkuva henkilöstön kehittyminen ja kehityskeskustelujen kattavuus kohti sadan prosentin tavoitetta Kehityskeskusteluiden kattavuus 90 %