Hyppää sisältöön

Raision uusi vastuullisuusohjelma 2019 - 2023

Vuonna 2018 luotiin päälinjat uudelle vastuullisuusohjelmalle eli Hyvän ruuan ohjelmalle vuosille 2019  - 2023. Uusi ohjelma ja sen päätavoitteet luotiin sidosryhmäanalyysin pohjalta Raision eri toimintojen yhteistyönä. Ohjelmassa määritellään viisi teemaa, joissa Raisio haluaa kasvaa vastuullisuuden edelläkävijäksi: ympäristöystävälliset pakkaukset, terveellinen ruoka, terveellisen ruuan ammattilaiset, ilmastonmuutos ja hiilineutraalius sekä kestävä ruokaketju.

Hyvän ruuan ohjelma on osa konsernin Terveellisen kasvun strategiaa, jonka yhtenä tavoitteena on olla vastuullisuuden edelläkävijä. Ohjelma asettaa kunnianhimoiset tavoitteet Raision vastuullisuustyölle ja sen toteuttaminen on aloitettu vuoden 2019 alussa. 

Hyvän ruuan ohjelman 2019 - 2023 tavoitteet

Ympäristöystävälliset pakkaukset

Luovumme kuluttajatuotteiden muovipakkauksista, ja kaikki kuluttajapakkauksemme ovat kierrätettäviä vuoteen 2023 mennessä. Haluamme olla ympäristöystävällisesti pakattujen ruokien edelläkävijä.

 • Etsimme ympäristöystävällisemmät ratkaisut muovipakkauksillemme
 • Autamme kuluttajia kierrättämään pakkaukset selkeämmillä kierrätysohjeilla
 • Edistämme entisestään pakkausten kierrätettävyyttä

Terveellinen ruoka

Teemme aidosti terveellistä ruokaa. Vuonna 2023 tuotteistamme vähintään 80 prosenttia on terveellisiä vaihtoehtoja omissa tuoteryhmissään.

 • Kehitämme Raision kriteerejä terveelliselle ruualle, jotta tuotteemme ovat ravitsemussuositusten mukaisia
 • Keskitymme erityisesti Benecol- ja Elovena-tuotteiden terveellisyyteen
 • Meillä on kyky kehittää terveellisiä elintarvikkeita kasvavaan kansainväliseen kuluttajakysyntään

Terveellisen ruuan ammattilaiset

Tähtäämme erinomaiseen työntekijäkokemukseen ja tuemme henkilöstömme terveellistä elämäntapaa. 

 • Järjestämme mm. terveyden teemapäiviä ja ravitsemuskoulutuksia henkilöstölle
 • Edistämme työhyvinvointia tavoitteellisesti
 • Palkitsemme henkilöstöämme hyvin tehdystä työstä
 • Laadimme jokaiselle raisiolaiselle osaamisen kehittämisen suunnitelman

Ilmastonmuutos ja hiilineutraalius

Pyrimme hiilineutraaliin tuotantoon viimeistään vuonna 2023. Jatkamme tavoitteellista työtämme hiilijalanjälkemme pienentämiseksi.

 • Panostamme omien tuotantolaitostemme hiilineutraaleihin energiaratkaisuihin
 • Kannustamme alihankkijoitamme hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen
 • Lisäämme läpinäkyvyyttä toimitusketjumme ympäristövaikutuksista

Kestävä ruokaketju

Edistämme koko toimitusketjumme vastuullisuutta ja edellytämme sitoutumista ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.

 • Kehitämme hankintaamme yhä vastuullisemmaksi
 • Edellytämme läpinäkyvyyttä alihankintana teetettyjen tuotteiden arvoketjuissa
 • Arvioimme ihmisoikeusriskejä toimintaketjussamme
 • Vähennämme palmuöljyä sisältävien tuotteiden määrää