Hyppää sisältöön

Raision ympäristövaikutukset

Energia ja hiilidioksidipäästöt

Energiatehokkuuden parantaminen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ovat Raision tärkeimmät  ympäristötavoitteet. Raisio on mukana Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa Suomessa. Yhtiön tavoitteena on vähentää kokonaisenergiankulutusta neljä prosenttia vuoden 2015 tasosta vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Vuonna 2018 kokonaisenergiankulutus nousi 3 prosenttia vuodesta 2017. Osasyynä energiankulutuksen nousuun on lämmöntuotannon siirtyminen omaan bioenergialaitokseen. Oman energiantuotannon osuus vuonna 2018 oli noin 55% Raision kokonaisenergiankulutuksesta.

Energiatehokkuustoimenpiteitä tehdään kaikissa Raision tuotantolaitoksissa sekä isommissa toimistorakennuksissa. Esimerkiksi lauhteenpalautusjärjestelmää laajennettiin Raision tehdasalueella loppuvuodesta 2018. Lauhteenpalautusjärjestelmä säästää sekä vettä että energiaa.  

Vuonna 2018 Raision tehdasalue saavutti hiilineutraaliuden alueen bioenergialaitoksen ja hiilineutraalin sähkön ansiosta. Lisäksi yhtiön kokonaishiilidioksidipäästöt pienenivat 75% vuodesta 2017. Kaikesta Raisio-konsernin käyttämästä energiasta noin 90 prosenttia tuotettiin hiilineutraalisti vuonna 2018. 

Raision uuden vastuullisuusohjelman hiilidioksidipäästötavoitteena on neljän prosentin vähennys vuoden 2017 tasosta vuoden 2020 loppuun mennessä sekä tuotantojen hiilineutraalius vuoden 2023 loppuun mennessä. 

Raportoinnin laajuus: Konsernin jatkuvat liiketoiminnot 2016 - 2018. 

Hiilidioksidipäästöt 2016-2018

  2016 2017 2018
Suorat CO2 e-päästöt, tonnia 0 250 450
Välilliset COe-päästöt, tonnia 13 700 6 400 1 150
CO2e-päästöt yhteensä, tonnia 13 700 6 650 1 600
CO2e-päästöt, tonnia/tuotetonni 0,13 0,16 0,02

 

Raaka-aineet ja jätteet

Kaikki Raision käyttämät raaka-aineet ovat uusiutuvia ja niistä lähes 90 prosenttia on kasvipohjaisia. Tarkempi kuvaus yhtiön raaka-aineista löytyy täältä.

Vuonna 2018 Raisio osallistui aktiivisesti Elintarviketeollisuuden materiaalitehokkuussitoumuksen valmistelutyöhön Suomessa ja allekirjoitti sitoumuksen ensimmäisten yritysten joukossa vuoden 2019 alussa. Valmistelun yhteydessä Raisio perehtyi tuotantojen materiaalitehokkuuden seuranta-ja parannusmahdollisuuksiin.  

Materiaalitehokkuus tarkoittaa luonnonvarojen tehokasta käyttöä, sivuvirtojen parempaa hyödyntämistä, hävikin vähentämistä ja päästöjen ehkäisyä. Raision materiaalitehokkuustyön keskiössä ovat uusiutuvista materiaaleista valmistetut pakkaukset, elintarvike- ja ruokahävikin pienentäminen sekä tuotannon sivu-ja jätevirtojen parempi hyödyntäminen. Kaikki nämä toimet yhdessä vähentävät Raision ympäristökuormitusta.

Pääosa (95 %) yhtiön jätteistä on hyödynnettävää jätettä. Raision tavoitteena on lisätä jätteiden kierrätystä ja olla tuottamatta kaatopaikkajätettä. Vuonna 2018 tavoitetta ei saavutettu kaatopaikkajätteen osalta, koska tuotantolaitoksen remontin yhteydessä syntyi pieniä määriä kaatopaikkajätettä. Myös hyödynnettävän jätteen määrä on kasvanut. Raisio etsii aktiivisesti uusia käyttökohteita tuotannon nykyisille jätevirroille.  

Vesi

Raisiossa vettä käytetään muun muassa teollisuushöyryn tuotantoon ja tuotannon prosesseihin. Pääosa Raision käyttämästä vedestä kuluu omaan energiantuotantoon eli teollisuushöyryn tuottamiseen. Teollisuushöyryä käytetään laajasti tuotannoissa sekä rakennusten lämmityksessä. Tuotannoissa vettä käytetään vähäisiä määriä. Koko konsernin osalta veden ominaiskulutus on vain noin 1,5 m3 /tuotetonni.

Veden käyttömääriä seurataan säännöllisesti ja sen käyttöä pyritään vähentämään entisestään. Esimerkiksi vuonna 2018 Raisio investoi teollisuushöyryn lauhteenpalautusjärjestelmään. Lauhteenpalautus tuo säästöjä sekä veden että energian kulutuksessa.

Kaikki Raision tuotantolaitokset sijaitsevat alueilla, joissa veden saatavuus tai saastuminen ei ole ongelma. Vesi kaikkiin Raision tuotantolaitoksiin tulee kunnallisen vedenjakelun kautta.

Jätevettä syntyy Raision toiminnoissa kohtuullisen pieniä määriä, alle 0,5 m3 /tuotetonni. Jätevesi on kuitenkin määritelty merkittäväksi ympäristönäkökohdaksi Raision tehdasalueella, jossa jätevedet käsitellään omassa jäteveden esikäsittelylaitoksessa ennen niiden johtamista kunnalliseen viemäriverkostoon. Esikäsittelylaitoksessa käsitellään myös muiden Raision tehdasalueella toimivien yhtiöiden tuotantolaitosten jätevedet. Jäteveden laatua seurataan viikoittain ja jäteveden määrälle asetettiin vuonna 2018 uudet, entistä kunnianhimoisemmat vähennystavoitteet. Tavoitteena on vähentää jäteveden ominaismäärää 5 % vuoden 2017 tasosta vuoden 2023 loppuun mennessä.