Hyppää sisältöön

Ympäristövastuun keskiössä energia, hiilidioksipäästöt ja materiaalitehokkuus 

Raisio huomioi ympäristövaikutukset laajalti toiminnassaan ja edellyttää myös tavarantoimittajiltaan aktiivista työtä ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Raision ympäristövastuun painopisteet ovat energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen sekä materiaalitehokkuuden parantaminen. Konsernin merkittävin ympäristöriski on ilmastonmuutos. 

Raisio raportoi omasta tuotannostaan syntyvät ympäristövaikutukset jatkuvien liiketoimintojen osalta. Raisiolla oli vuonna 2018 neljä tuotantolaitosta, jotka kaikki sijaitsevat Suomessa.  

Raisio toimii säädösten ja määräysten mukaisesti. Konsernin toimipisteissä ei ollut ympäristövahinkoja eikä konserni saanut sakkoja tai sanktioita ympäristölainsäädännön rikkomuksista vuonna 2018.

Raision tuotantolaitokset eivät sijaitse suojelluilla luontoalueilla tai korkean biodiversiteettiarvon alueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä. Kaikilla Raision tuotantolaitoksilla on ISO 14001 -ympäristösertifiointi.

Vastuullisuusohjelman 2016 - 2018 tavoitteiden toteutuminen

Tavoite  Toteuma
Tehostamme energiankäyttöä Energiatehokkuustoimenpiteistä huolimatta energian kokonaiskulutus kasvoi seurantakaudella. Jatkamme työtä energiatehokkuuden parantamiseksi.
Teemme energia-auditointeja kaikissa tuotantolaitoksissamme vähintään joka toinen vuosi Työ käynnissä. 
Analysoimme materiaalitehokkuutta raaka-aineiden ja muiden tuotantopanosten osalta. Vähennämme hävikkiä tuotantolaitoksissamme.  Raisio on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä elintarviketeollisuuden materiaalitehokkuussitoumusta. Raision tuotantojen sivuvirtoja, kuten kauran kuorta hyödynnetään tehokkaasti ja pyrimme minimoimaan materiaalihävikkiä.
Käytämme tuotepakkauksissamme vain kierrätettäväksi kelpaavia materiaaleja. Yli puolet pakkauksistamme on kierrätettävää kartonkia ja loput pääosin muovia, jonka kierrätettävyys vaihtelee eri markkinoilla.
Jatkamme ympäristöä ja asiakkaitamme hyödyttävien innovaatioiden kehittämistä ja kaupallistamista. Vuonna 2016 lanseerattu Baltic Blend -rehuinnovaatio alentaa tutkitusti kalanviljelyn vesistöjen fosforikuormitusta ja kierrättää Itämeren ravinteita. Raision uusin innovaatio kaurasta on Elovena Muru –kaurajauhis, joka on proteiinipitoinen ja helppokäyttöinen kasviproteiinituote.